top of page

Psykoanalyse

Hvad er psykoanalyse?

Psykoanalyse er en kendt og klassisk behandlingsmetode, som blev udviklet for godt 100 år siden, og som gennem det sidste århundrede er blevet moderniseret. Det er fortsat en af de mest effektive behandlingsmetoder til mennesker, der føler, de har brug for mere grundlæggende forandringer. Det kan være, man oplever problemer i relation til andre mennesker, eller sit arbejde eller uddannelse eller i måden, man opfatter sig selv på.

 

Da en væsentlig del af vores psykiske funktionsmåde er ubevidst, kan man have en oplevelse af, at ”noget handler bag om ryggen” på én, og at selvom man virkelig prøver at arbejde med det, ændrer det sig ikke. Her kan analyse ofte hjælpe. 

 

Teoretisk bygger psykoanalyse på en forståelse af, at tidlige betydningsfulde relationer har indflydelse på, hvordan vi oplever os selv og vores omgivelser. Dvs. de erfaringer og følelsesmæssige oplevelser, vi har haft - selv meget tidligt i vores liv - skaber nogle ”mønstre” i det ubevidste, som er med til at forme vores psykiske udvikling og som yder indflydelse på, hvordan vi indgår i relationer til andre, og hvordan vi oplever vores indre og ydre verden. Disse ”mønstre” kan dermed også komme til at skabe nogle reaktionsmønstre, sårbarheder og symptomer, der kan medføre udfordringer og evt. lede til forstyrrelser. Vælger man at gå i analyse, vil man ofte have et ønske om større indsigt i egne ubevidste dynamikker. 

 

Én af grundantagelserne i psykoanalysen er, at symptomer har en iboende betydning. Dvs. symptomer opfattes ikke blot som ”noget, der skal fikses”, men er derimod noget, vi lytter til og forsøger at forstå. Ved at forstå symptomerne muliggøres et arbejde med de årsagsforhold, der er skyld i en vedligeholdelse af symptomerne. I takt med at selvindsigten udvides, vil symptomerne ofte lindres. Det betyder også, at den psykoanalytiske metode egner sig til mange forskellige vanskeligheder og problemstillinger, idet den ikke afgrænser sig til behandling af specifikke diagnoser eller symptomer. 

 

Hvordan foregår psykoanalyse?

Det særlige ved psykoanalyse er intensiteten, varigheden og rammerne for samtalerne. 

 

Frekvensen af sessioner er hyppigere, og vi mødes flere gange om ugen over længere tid. Dvs. der er ingen hastværk, ej heller overfladiske løsningsforslag. Tværtom er der respekt for, at det tager tid at opnå selvindsigt, og tid at udføre et fordøjende og integrerende emotionelt arbejde. 

 

Under samtalerne ligger du på en briks, og jeg sidder bag ved hovedgærdet. Dette støtter dig i at kunne vende din opmærksomhed indad og giver en højere grad af ro til at fokusere på dig selv. Så vidt muligt gives frit udtryk for tanker, følelser, stemninger, fantasier og nattens drømme, som de løbende dukker op under samtalen. Formen åbner ligeledes analytikerens indre tanke- og oplevelsesrum og giver derved mulighed for at lytte på en anden måde.

 

Ofte forbinder vi tæt og tryg kontakt mennesker imellem med synssansen og øjenkontakt, og det kan derfor umiddelbart virke overraskende ikke at sidde overfor hinanden. Det er dog min erfaring, at psykoanalysens form fordrer og hjælper os begge ind i et andet niveau af nærvær og en langt dybere og tættere kontakt med det der foregår i dig.

 

Psykoanalyse er en langvarig proces, og relationen mellem analytiker og analysand er ganske særlig og ulig andre relationer, og det er bl.a. med afsæt i relationen, at vi sammen kan få en direkte og fælles erfaringsbaseret forståelse af vanskelighederne, og dermed identificere og arbejde direkte i dem.

 

Du kan læse mere om psykoanalysen på Dansk Psykoanalytisk Selskabs hjemmeside.

 

Hvad siger forskningen?

Der er meget god forskningsmæssig evidens for effektiviteten af ​​både psykoanalytisk psykoterapi og psykoanalyse. Du kan læse mere her.

 

Nedsat honorar

Honoraret for analyse er betydeligt lavere end mit almindelige honorar og aftales efter din økonomiske situation.

Og du er velkommen til at kontakte mig for en uddybning af ovenstående og drøftelse af dine overvejelser om en analyse.

bottom of page