top of page

Tavshedspligt

Alle autoriserede psykologer er omfattet af tavshedspligt i henhold til psykologloven. Hvis jeg under et behandlingsforløb bliver anmodet om at videregive oplysninger til en tredjepart (fx kommunen, et forsikringsselskab eller en arbejdsgiver), kan dette kun ske, hvis du forinden har givet dit samtykke. Samtykket kan være mundtligt eller skriftligt. 

 

Som medlem af Dansk Psykolog Forening er jeg også forpligtet af De etiske principper for nordiske psykologer

 

Jeg har indberetningspligt i situationer, hvor der foreligger åbenbar fare for klienten selv eller andre, eller hvis en oplysning falder ind under min underretningspligt på området for børn og unge i henhold til Serviceloven § 153.

 

Som psykolog er jeg omfattet af persondatalovens bestemmelser om behandling og videregivelse af persondata.

bottom of page