top of page

Psykoterapi

Psykologiske vanskeligheder er noget, der kan ramme enhver på et givent tidspunkt i livet. Mange vil inden de tager kontakt til en psykolog have gjort sig nogle overvejelser om de udfordringer, de står med, have forsøgt selv løse dem og måske også været i tvivl om, hvorfor det ikke lykkes at skabe ændringer. Det kan være vanskeligt selv at få overblik over sine problemer og de sammenhænge, der er til øvrige områder i ens liv. Nogle mennesker kan være utrygge eller skeptiske over at tage kontakt til en psykolog, mens andre kan være i tvivl om deres problemer er ”store nok” og om de er berettigede til hjælp.  

 

De første par samtaler

Ved opstart af et psykoterapeutiskforløb vil udgangspunktet altid være en eller to afklarende samtaler med henblik på en klinisk afklaring og vurdering af den aktuelle problematik samt behov for behandling. Jeg vil bl.a. høre til din baggrund, dine relationer og dit øvrige liv. Det vil give mig et indblik i de sammenhænge, du indgår i. Disse samtaler, hvor vi sammen forsøger at afdække og indkredse dine vanskeligheder, er ofte i sig selv en indsigtsgivende og hjælpsom proces. 

 

De første afklarende samtaler vil give dig indblik i min måde at arbejde på. Jeg opfordrer til, at du bruger de første samtaler på at overveje, om du fornemmer, du vil kunne få et godt samarbejde med mig omkring behandlingen. Jeg vil ligeledes efter de første par samtaler kunne foretage en vurdering af tilrettelæggelsen af et videre behandlingsforløb. Alternativt vil jeg bestræbe mig på at henvise dig til anden behandling, og såfremt det er nødvendigt formidle kontakten dertil.

 

Terapiforløbet og varigheden deraf

Selve forløbet kan strække sig fra nogle få måneder til flere år. Nogle klienter har samtaler flere gange om ugen gennem flere år, mens andre har samtaler sjældnere. 

 

Et korterevarende samtaleforløb vil oftest komme på tale, hvis problemstillingen er mere afgrænset, og hvor forløbet med fordel kan være mere fokuseret. Det kan være akutte kriser eller forandringer i ens livssituation. Det kan også være specifik symptomreduktion eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet i forbindelse med en sygemelding.

 

Ved mindre afgrænsede problemstillinger, længerevarende psykiske vanskeligheder og ved indre konflikter, der aflejrer sig dybere i personligheden og har en mere habituel karakter, kræves oftest langerevarende terapeutisk behandling. Det kan f.eks. dreje sig om identitetsmæssige vanskeligheder, relations- og samspilsvanskeligheder, personlighedsmæssige udfordringer samt alvorlige psykiske lidelser. Her vil der blive arbejdet mod en større indsigt i egen funktionsmåde og selvforståelse, og indsigt i de centrale dynamikker der skaber og vedligeholder de symptomer og vanskeligheder, der er årsag til ønsket om behandling. 

Psykoanalyse

Jeg tilbyder også psykoanalyse, som du kan læse mere om her

 

Du kan læse mere om betaling, vilkår og tilskudsmuligheder her.

Og du er velkommen til at kontakte mig for en uddybning af ovenstående og drøftelse af dine overvejelser om et terapiforløb.

bottom of page