top of page

Det teoretiske og metodiske grundlag for den psykoterapeutiske behandling

Grundlaget for den psykoterapeutiske behandling, jeg tilbyder, er den psykoanalytiske teori og metode. 

Det er en evidensbaseret behandlingsform, som er orienteret mod den enkelte person, hvor behandlingen tilrettelægges efter det specifikke individ ud fra dennes aktuelle livssituation, generelle funktionsmåde og dennes psykiske, relationelle og eksistentielle udfordringer. 

Denne tilgang bygger på en forståelse af, at tidlige betydningsfulde relationer har indflydelse på, hvordan vi oplever os selv og vores omgivelser. Dvs. de erfaringer og følelsesmæssige oplevelser, vi har haft - selv meget tidligt i vores liv - skaber nogle ”mønstre” i det ubevidste, som er med til at forme vores psykiske udvikling og som yder indflydelse på, hvordan vi indgår i relationer til andre, og hvordan vi oplever vores indre og ydre verden. Disse ”mønstre” kan dermed også komme til at skabe nogle reaktionsmønstre og sårbarheder, der kan medføre udfordringer og evt. lede til forstyrrelser. 

 

Jeg er derfor optaget af din baggrund og de følelsesmæssige dynamikker, der er i de problemer, du har nu, i dit samspil med dine omgivelser og i samspillet med mig. Jeg finder det vigtigt, at man som psykolog gør sig nogle overvejelser omkring disse faktorers indbyrdes årsagsforhold og sammenhænge, for at kunne understøtte og stimulere til terapeutisk forandring. Denne behandlingsmetode henvender sig særligt til dig, der ønsker en dybere og bedre forståelse af dig selv. Og den egner sig til mange forskellige udfordringer og problemstillinger, idet den ikke afgrænser sig til behandling af specifikke diagnoser eller symptomer. 

bottom of page