top of page

Betaling, vilkår, tilskudsmuligheder og samarbejdsaftaler

 

Tilskudsmuligheder og samarbejdsaftaler:

Jeg samarbejder med Sygeforsikringen ’danmark’, som yder tilskud til samtaler afholdt hos mig, hvis du har en henvisning fra din egen læge.

 

Mange har mulighed for at få tilskud til psykologsamtaler via arbejdspladsens forsikring eller via deres private forsikring. Derudover har private og offentlige arbejdsgivere mulighed for skattefrit at dække udgiften til behandling for ansatte. Du kan derfor spørge din arbejdsgiver om muligheden for at få tilskud til eller få dækket en eller flere konsultationer. 

 

Kontakt mig gerne med spørgsmål til tilskudsmuligheder og samarbejdsaftaler. Jeg samarbejder gerne med private forsikringsselskaber. 

 

Honorar for psykoterapi:

Session på 50 min: 1050 kr. 

 

Ved terapiforløb af længere varighed og hyppigere frekvens (dvs. 2 samtaler eller mere om ugen) aftales honorar og vilkår individuelt.

Ved psykoanalyse aftales honorar og vilkår ligeledes individuelt.

Kontakt mig gerne for en drøftelse af et mere dyberegående terapeutisk forløb.

 

Supervision

Individuel supervision af psykologer eller andre faggrupper: 1100 kr. (50 min.)

Gruppesupervision af psykologer eller andre faggrupper:

Grupper á 2 (50 min): 1300 kr. 

Grupper á 3 (50 min): 1500 kr.

 

Ved længerevarende sammenhængende supervisionsforløb aftales honorar individuelt. 

Fx supervisionsforløb mhp. opnåelse af autorisation som psykolog (40 timers ekstern supervision), eller supervisionsforløb til tværfagligt personale på bosteder, behandlingsinstitutioner etc. 

 

Afbud og udeblivelser

Afbud skal meldes senest kl. 12 hverdagen før den aftalte session (dvs. om fredagen, hvis sessionen er om mandagen).

Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves det aftalte honorar.

 

Afbud og udeblivelse for klienter henvist gennem forsikringsselskaber

Er du henvist gennem dit forsikringsselskab, kan der være særlige afbudbetingelser og tidsfrister. Generelt dækker forsikringer ikke sene afbud og udeblivelser, hvorfor du selv vil skulle afholde udgiften. Kontakt mig gerne ved spørgsmål dertil.

 

Betaling

Betaling foregår ved bankoverførsel eller MobilePay.

bottom of page